Välimiesoikeus

Välimiesoikeus on yksi tapa välttää oikeudenkäynti yleisessä tuomioistuimessa. Asianosaiset sopivat välitysklausuulilla, millainen välimiesoikeus mahdollisen riidan ratkaisee.

Välimiesoikeus on yksi tapa välttää oikeudenkäynti yleisessä tuomioistuimessa. Asianosaiset sopivat välitysklausuulista. Välimiesoikeuteen voi kuulua useampi välimies tai vain yksi. Välimiesoikeus antaa itsenäisen päätöksen riidanaiheesta.

Jos etsi itsenäistä ja puolueetonta tuomaria, Anne Nikula on palveluksessanne pyydettäessä.

Annella on vannonut tuomarin valan Helsingin hovioikeudessa 1990. Hänellä on pätevyys toimia tuomarina. Anne on toiminut Oikeudessa eri rooleissa: puheenjohtajana, puolustusasianajajana, kantajana/asianomistajana. Annen vahvuus on hänen koulutuksensa ja pitkä kokemus. Hän tuntee prosessin säännöt sekä aineellisen oikeuden. Hän tuomitsee faktojen pohjalta lain ja kansainvälisiin sopimuksiin kirjattujen oikeusperiaatteiden mukaan.

Mikäli et ole kiinnostunut välimiesoikeudesta, sovittelu on toinen tapa ratkaista tuomioistuinkäsittely. Sovittelija pyrkii saamaan aikaan sovinnon osapuolten kesken. Anne toimii sovittelijana, mikäli osapuolet niin pyytävät. Sovittelija kuuntelee osapuolia, esittää osapuolille heidän näkemyksensä sekä saattaa jopa tehdä ehdotuksen kohtuullisesta sovintoratkaisusta.

Olemme Sinua varten

Kiireellisessä tapauksessa soita numeroon +358 50 341 6562.

Muussa tapauksessa ota yhteyttä.

Korkean tietosuojan asioissa ota yhteyttä TURVAPOSTILLA!

NIKULA LEGAL

© 2019 Nikula Legal Oy